Logo kinderpaleis Poort

Online dagboek

Bij Kinderpaleis Poort bent u altijd op de hoogte van alle activiteiten en belangrijke gegevens omtrent uw kind(eren) in de kinderopvang door middel van een app.

Per e-mail ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van ons om toegang te krijgen tot Bitcare. Zodra u deze uitnodiging heeft geaccepteerd kunt u de app downloaden. De app is toegankelijk voor alle Apple en Android smartphones en tablets. Via de App Store of Google Play kunt u de ‘ Bitcare voor ouders’ app gratis downloaden, zodat u uw kind(eren) gedurende de dag kunt volgen.

Via de app kunt u de activiteiten zoals eten, drinken, slapen, etc. volgen. Daarnaast kunt u de foto’s en planning inzien, ziekte en verlof melden en een notitie achterlaten voor de pedagogisch medewerkers. Via het tabblad financieel kunt u altijd uw facturen inzien.

 

Coachplan 2023

Lees of download HIER het Coachplan 2023 van Kinderpaleis Poort

Ouder betrokkenheid

Kinderen zijn erbij gebaat wanneer ouders en pedagogisch medewerkers samenwerken. Een open en betrokken samenwerking met ouders is de basis voor een warme en opbouwende relatie met een kind.

Voortgangsgesprek

Zes weken na de plaatsing van uw kind(eren) ontvangt u een e-mail of er behoefte is voor een voortgangsgesprek. In dit gesprek kan de wenperiode besproken worden. Daarnaast is er ruimte voor informatie-uitwisseling over de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ook kunnen ouders verwachtingen, wensen en ideeën met betrekking tot Kinderpaleis Poort met de pedagogisch medewerker delen.

Oudergesprek

Jaarlijks worden er meerdere oudergesprekken gevoerd met de ouders. Het is belangrijk dat ontwikkelingen van kinderen worden vastgelegd en besproken met ouders. Zo krijgt u als ouders inzicht in de ontwikkeling van uw kind(eren). Er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht besteed, te denken aan spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van de zelfstandigheid etc.

Extra gesprek

Naast de oudergesprekken kan er vanuit de ouders of vanuit de pedagogisch medewerkers de behoefte bestaan aan (een) extra oudergesprek(ken). Uiteraard bieden wij dan die mogelijkheid.

Klachtencommissie

Kinderpaleis Poort heeft een interne en een externe klachtenbeleid. Deze worden hieronder beschreven. De externe klachtencommissie Kinderopvang brochures zijn te vinden in onze centrale hal waar alle ouders binnen komen.

Wanneer een pedagogisch medewerker of ouder een klacht heeft, horen wij dit graag. Klachten van ouders kunnen allereerst worden doorgegeven aan de hoofdleidster. Als de pedagogisch medewerker de klacht niet naar tevredenheid kan behandelen, wordt de klacht afgehandeld door Cinthya Netteb. Wanneer een ouder een klacht liever niet aan een pedagogisch medewerker doorgeeft, kan dit ook gelijk aan de directie worden doorgegeven. Samen met de ouders zal de directie de klacht behandelen.

Mocht dit ook niet naar tevredenheid verlopen, dan kan de klacht extern worden behandeld. Kinderpaleis Poort is aangemeld bij www.degeschillencommissie.nl. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten behandeld. Ouders die een klacht definitief willen indienen, kunnen de klacht schriftelijk en duidelijk omschreven opsturen.

Oudercommissie

De OC houdt zich bezig met het geven van advies en reageren op adviesaanvragen van de houder. Daarnaast is de OC aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de houder opgelost kunnen worden of voor vragen in de ruimste zin.

Zo zijn we, als OC, bij belangrijke zaken die Kinderpaleis-Poort aangaan betrokken en kunnen we namens alle ouders een stem laten horen. Ook over kleinere zaken geeft de OC gevraagd en ongevraagd advies aan de houder.

U kunt de OC bereiken via email: oudercommissie@kinderpaleis-poort.nl wij reageren dan zo spoedig mogelijk op uw bericht.

AANVRAAG RONDLEIDING | CONTACT FORMULIER

VERSE MAALTIJDEN

VERSE MAALTIJDEN

Bij Kinderpaleis Poort vinden wij het belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Dat vormt tenslotte een belangrijke basis voor de dag. Daarom bereidt onze professionele kok iedere dag opnieuw verse maaltijden.

ONZE OUDER APP!

ONZE OUDER APP!

U bent altijd op de hoogte van de activiteiten en belangrijke gegevens omtrent uw kind(eren) in de kinderopvang door middel van een app. Via de app kunt u de activiteiten zoals eten, drinken, slapen, etc. volgen. 

ACTVITEITEN

ACTIVITEITEN

Bij Kinderpaleis Poort staat uw kind op de eerste plaats. Naast gezonde voeding en voldoende bewegen, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich bij ons kunnen ontspannen en plezier hebben. Daarom hebben we tal van activiteiten waar de kinderen dagelijks uit kunnen kiezen.

PERFECTE VENTILATIE

PERFECTE VENTILATIE

Net als goede voeding en beweging, is ook frisse lucht belangrijk. Bij ons is dat geregeld dankzij een speciaal ‘warmte terug win systeem’. Daardoor wordt lucht van binnen naar buiten geblazen, maar de lucht van buiten ook weer naar binnen.

DAGRITME

DAGRITME

Kinderpaleis Poort biedt de kinderen een vast dagprogramma. Daardoor garanderen wij een fijne  structuur. Natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden tot afwisseling. Slaaptijden stemmen wij af op elk kind.

AIRCONDITIONING

AIRCONDITIONING

Wij hebben ons hele gebouw voorzien van airco's. Hierdoor is het mogelijk om de ruimtes individueel te voorzien van verfrissende koele lucht of zelfs -waar nodig - extra te verwarmen.

CAMERA'S

CAMERA'S

Kinderpaleis Poort maakt gebruik van een geavanceerd camerasysteem, zodat wij door het hele pand een optimale veiligheid kunnen waarborgen voor de kinderen en medewerkers.

KOOKLESSEN

KOOKLESSEN

Wij hebben een prachtige keuken die op maat is gemaakt voor kinderen. Door middel van kooklessen leren we kinderen koekjes, cakejes en pannenkoeken bakken, maar ook een gezonde warme maaltijd bereiden.

DUURZAAM

DUURZAAM

Wij zijn trots op onze duurzame contacten en werkwijze. Onze electrische stints, warmte terug win systeem en veel creatieve workshops waarbij kinderen enthousiast leren een weg-werp-item een 2de leven te geven (bouwwerken van toiletrolletjes etc).

WENDAGEN

WENDAGEN

Voordat een kind gebruik gaat maken van de opvang bij Kinderpaleis Poort, plannen wij één á twee wendagen in. Op deze manier kunnen het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen.

BUITENSPELEN

BUITENSPELEN

Kinderpaleis Poort heeft een grote buitenruimte van maar liefst 1000m2 met een verkeersplein, basketbalveld, voetbalveld, speeltoestellen en trampoline. 

SPORT EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGEN

Naast goed en gezond eten, vinden wij het belangrijk dat kinderen veel bewegen. Wij sporten 2 keer per week in een externe gymzaal en tevens hebben wij ook een eigen voetbalschool. De kinderen kunnen daar iedere week genieten van leuke en professionele voetballessen.

CONTACT INFO

Minervasingel 5
1363 ZJ Almere Poort

036-7200970

info@kinderpaleis-poort.nl