alle info kind
Logo kinderpaleis Poort

Uitgangspunten

Naast het opvangen van kinderen, vinden wij ook dat wij een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen. De ontwikkeling van het kind op persoonlijk gebied en in relatie tot anderen is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Het gaat daarbij om de manier waarop een kind zich ontwikkelt en niet om wat het kind moet bereiken.

Een kind kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig voelt. Wij zorgen voor veiligheid door vaste pedagogisch medewerkers, de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten en een fysiek veilige omgeving.

Respect

Respect voor het individu is daarbij onze basishouding. Wij houden rekening met de individuele ontwikkelingsfases van iedere kind en staan open voor verschillende culturele achtergronden.

Bewegen

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen genoeg beweging krijgen. Daarom bieden wij diverse sportieve activiteiten aan. Sport zorgt voor zelfvertrouwen en heeft een positieve werking op de hersenfuncties. Daarnaast is sporten ook gezond en levert het een bijdrage aan het leren samen spelen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren over dieren en de omgang met dieren.

Verantwoorde voeding

Door samen te koken met de kinderen stimuleren wij een gezonde levensstijl. Wij leren de kinderen bewust en verantwoord eten, door middel van vraagstukken als ‘waar zitten de meeste vitamientjes in?’

Communicatie

Op de groepsruimtes zijn iPads aanwezig waarmee de ouders en pedagogisch medewerkers direct kunnen communiceren met elkaar. Hier kunnen ze ook op zien wat de kinderen hebben gegeten, wat voor activiteiten ze hebben gedaan en worden er leuke foto’s met de ouders gedeeld.

Huiswerkbegeleiding

Door het aanbieden van huiswerkbegeleiding willen wij kinderen helpen in hun ontwikkeling op school. Op deze manier kunnen zij eventuele achterstanden inhalen en groeien in hun kennis.

Observatie

Bij Kinderpaleis Poort worden kinderen regelmatig door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. Deze observaties kunnen verschillende doelen dienen. Allereerst zijn er de reguliere observaties, deze worden gebruikt om een dossier over de ontwikkeling van een kind te vormen. Maar soms kan er ook een aanleiding zijn om een kind specifieker te observeren. Bijvoorbeeld als een kind afwijkend gedrag vertoont ten opzichte van de andere kinderen.

Uk & Puk volgsysteem

Door middel van het Uk & Puk volgsysteem volgen wij de ontwikkelingen van een kind in de leeftijd van nul tot vier jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. De pedagogisch medewerker kan hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten.

Gepland en ongepland

Dagelijks worden kinderen gepland en ongepland geobserveerd. Iedere dag beginnen we met bewust een moment te nemen om naar een kind te kijken dat net is gebracht. Hierbij maken we een inschatting van hoe het kind vandaag in zijn vel zit. In combinatie met de informatie van ouders krijgen we zo een beeld van het welbevinden van het kind. Mochten hier opvallende punten uit voortkomen, dan worden deze kort met de collega op de groep besproken.

Individueel of per groep

Gedurende de rest van de dag nemen wij regelmatig een moment om individuele kinderen of een groepje kinderen te observeren, om zo bewust te kijken naar het welbevinden en de ontwikkeling. Als er opvallende dingen zijn, bespreken de aanwezige pedagogisch medewerkers dit kort met elkaar en aan het einde van de dag met de ouders. We bespreken dan of dit gedrag een incident is en of het problemen voor het kind zelf of voor andere kinderen oplevert. We spreken af of we dit in de gaten moeten houden, actie gaan ondernemen en zo ja, welke actie?

Formulieren

Daarnaast maakt Kinderpaleis Poort gebruik van verschillende observatieformulieren. Deze worden twee keer per jaar ingevuld en aan de hand van deze formulieren worden de ouders op gesprek uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Zowel de KDV als de BSO werken met deze formulieren, echter verschillen deze van elkaar omdat zij verschillend opgesteld zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voorschoolse educatie

In de peuterplus groep worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit doen wij door het aanbieden van lesmateriaal wat op de basisschool gegeven wordt. Op de groep wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

AANVRAAG RONDLEIDING | CONTACT FORMULIER

VERSE MAALTIJDEN

VERSE MAALTIJDEN

Bij Kinderpaleis Poort vinden wij het belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Dat vormt tenslotte een belangrijke basis voor de dag. Daarom bereidt onze professionele kok iedere dag opnieuw verse maaltijden.

ONZE OUDER APP!

ONZE OUDER APP!

U bent altijd op de hoogte van de activiteiten en belangrijke gegevens omtrent uw kind(eren) in de kinderopvang door middel van een app. Via de app kunt u de activiteiten zoals eten, drinken, slapen, etc. volgen. 

ACTVITEITEN

ACTIVITEITEN

Bij Kinderpaleis Poort staat uw kind op de eerste plaats. Naast gezonde voeding en voldoende bewegen, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich bij ons kunnen ontspannen en plezier hebben. Daarom hebben we tal van activiteiten waar de kinderen dagelijks uit kunnen kiezen.

PERFECTE VENTILATIE

PERFECTE VENTILATIE

Net als goede voeding en beweging, is ook frisse lucht belangrijk. Bij ons is dat geregeld dankzij een speciaal ‘warmte terug win systeem’. Daardoor wordt lucht van binnen naar buiten geblazen, maar de lucht van buiten ook weer naar binnen.

DAGRITME

DAGRITME

Kinderpaleis Poort biedt de kinderen een vast dagprogramma. Daardoor garanderen wij een fijne  structuur. Natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden tot afwisseling. Slaaptijden stemmen wij af op elk kind.

AIRCONDITIONING

AIRCONDITIONING

Wij hebben ons hele gebouw voorzien van airco's. Hierdoor is het mogelijk om de ruimtes individueel te voorzien van verfrissende koele lucht of zelfs -waar nodig - extra te verwarmen.

CAMERA'S

CAMERA'S

Kinderpaleis Poort maakt gebruik van een geavanceerd camerasysteem, zodat wij door het hele pand een optimale veiligheid kunnen waarborgen voor de kinderen en medewerkers.

KOOKLESSEN

KOOKLESSEN

Wij hebben een prachtige keuken die op maat is gemaakt voor kinderen. Door middel van kooklessen leren we kinderen koekjes, cakejes en pannenkoeken bakken, maar ook een gezonde warme maaltijd bereiden.

DUURZAAM

DUURZAAM

Wij zijn trots op onze duurzame contacten en werkwijze. Onze electrische stints, warmte terug win systeem en veel creatieve workshops waarbij kinderen enthousiast leren een weg-werp-item een 2de leven te geven (bouwwerken van toiletrolletjes etc).

WENDAGEN

WENDAGEN

Voordat een kind gebruik gaat maken van de opvang bij Kinderpaleis Poort, plannen wij één á twee wendagen in. Op deze manier kunnen het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen.

BUITENSPELEN

BUITENSPELEN

Kinderpaleis Poort heeft een grote buitenruimte van maar liefst 1000m2 met een verkeersplein, basketbalveld, voetbalveld, speeltoestellen en trampoline. 

SPORT EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGEN

Naast goed en gezond eten, vinden wij het belangrijk dat kinderen veel bewegen. Wij sporten 2 keer per week in een externe gymzaal en tevens hebben wij ook een eigen voetbalschool. De kinderen kunnen daar iedere week genieten van leuke en professionele voetballessen.

CONTACT INFO

Minervasingel 5
1363 ZJ Almere Poort

036-7200970

info@kinderpaleis-poort.nl